Academic Publications

''Mensen stemmen op mensen''

Veel verslaggeving van de campagnes voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen liet het belang zien van de landelijke  kopstukken, de nationale partijen en de programmatische aspecten van de campagne. Maar doet dit wel recht aan waar de lokale verkiezingen daadwerkelijk over gingen? Er is ook een ander perspectief dat naar voren komt vanuit lokale campagnes: de lokale kandidaat doet er toe.

Groeiend wantrouwen vormt risico voor lokale democratie

Het vertrouwen van burgers in de lokale politiek neemt in hoog tempo af. Toch blijft het vertrouwen in de gemeentepolitiek groter dan in de landelijke politiek. Betekent dit ook dat de lokale politiek democratischer is? Uit onderzoek van het dagblad Trouw blijkt dat burgers steeds minder vertrouwen hebben in de lokale overheid.